ระบบจองคิวตรวจสุขภาพต่างด้าว

ADMIN |  1 |   ตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน |   ตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน(Covid-19)

ลงทะเบียนตรวจหาเชื้อโรคไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19)


และเอกสารใช้ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว สถานที่ตรวจ โรงพยาบาลนครท่าฉลอม


      กรณี นิติบุคคล
1.สำเนาใบทะเบียนรายชื่อแรงงานต่างด้าว (name list) หรือ passport จำนวน 2 ใบ/คน
2.สำเนาเอกสารรรับรองบริษัท จำนวน 1 ชุด
      กรณี บุคคลธรรมดา
1.สำเนาใบทะเบียนรายชื่อแรงงานต่างด้าว (name list) หรือ passport จำนวน 2 ใบ/คน
2.สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ใบ
3.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ใบ
พิมพ์ ใบสรุปการจองสุขภาพ (ตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน)* ทุกครั้ง

เบอร์โทรประสานงาน 061-1263589 , 099-0671011 , 081-9440972


ข้อกำหนด
- การจองคิวจะต้องทำการจองก่อนวันเข้ารับการตรวจอย่างน้อย 3 วันทำการ

1. ลงทะเบียน นายหน้า หรือ นายจ้าง

2. เพิ่มสถานประกอบการ/นายจ้าง
(สำหรับนายหน้าที่ลงทะเบียนแล้ว)

3.           จองคิวตรวจสุขภาพ          

จำนวนลงทะเบียนแต่ละวัน :

วันที่ ช่วง LIMIT จำนวนที่ลงทะเบียนได้อีก(คน) จำนวนที่ลงทะเบียนแล้ว(คน) รวมลงทะเบียนต่อวัน
พุธ 04 ต.ค. 2566 เช้า 2140214
พฤหัส 05 ต.ค. 2566 เช้า 1310131
พุธ 11 ต.ค. 2566 เช้า 1009010
พฤหัส 12 ต.ค. 2566 เช้า 100955
พุธ 18 ต.ค. 2566 เช้า 100991
พฤหัส 19 ต.ค. 2566 เช้า 1001000
พุธ 25 ต.ค. 2566 เช้า 1001000
พฤหัส 26 ต.ค. 2566 เช้า 1001000

จำนวนลงทะเบียนตรวจหาเชื้อโรคไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19) :

วันที่ รวมลงทะเบียนต่อวัน


พ่อ-แม่ที่มีเด็กต่างด้าว อายุ 0-7 ปีบริบูรณ์ ที่อาศัยในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร สามารถ Walk in ซื้อประกันสุขภาพเด็ก (365 บาท) โดยต้องนำเด็กมาด้วย สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องจองคิว ที่
- โรงพยาบาลสมุทรสาคร (ปฐมภูมิ)
- โรงพยาบาลนครท่าฉลอม (จุดตรวจต่างด้าว)
เวลา 08.00-15.00 น. เปิดวันจันทร์ – ศุกร์ (ปิดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

เอกสารที่ต้องใช้ ทำบัตรประกันสุขภาพเด็กต่างด้าว (365บาท)
1. สำเนาใบเกิดเด็ก 1 ใบ
2. สำเนา Passport พ่อและแม่ อย่างละ1 ใบ
3. สำเนาบัตรประกันสุขภาพ / ประกันสังคมหรือบัตรชมพู 1 ใบ
4. สำเนาทะเบียนบ้านที่พักอาศัยในอำเภอเมืองสมุทรสาคร
หมายเหตุ: สามารถใช้ บิลค่าน้ำ ค่าไฟใบเสร็จห้องพัก ที่มีรายละเอียดที่อยู่แทนเอกสารข้อ 4 ได้