โรงพยาบาลสมุทรสาคร

พิมพ์เอกสารรองรับการได้รับวัคซีนโควิด 19 ของประเทศไทย

เลขค้นหา : 0074014858201
CID : 0074014858201 HN : 1687305 Passport : CC1123012
ชื่อ - นามสกุล : นางMEE เมียนมา Name - Last name : เพศ / Sex : หญิง / Female
ที่อยู่ : 943/70 หมู่ ธนบุรี - ปากท่อ ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร Address :

ข้อมูลวัคซีน
เข็มที่ วันที่ วัคซีน บริษัท รุ่นการผลิต หน่วยฉีดวัคซีน
1 16/10/2564 Sinovac Covid-19 vaccine Sinovac Life Sciences L202108088 ร.พ.สมุทรสาคร
2 09/11/2564 AstraZeneca Covid-19 vaccine AstraZeneca A1100 ร.พ.สมุทรสาคร
3
4
5
6